Eesti Maakilb – XIX hooaeg

MTÜ Eesti Mälumänguliit korraldab hooajal 2017/2018 19. korda üle-eestilise omavalitsustevahelise mälumängu Eesti Maakilb. Sarja eelringi mängud toimuvad regioonides. Võimalusel võib regiooni piires tekkida veel ka mõni alagrupp (näiteks eraldi Lääne-, Saare- ja Hiiumaa), kuid arvestust peetakse kogu regiooni kohta.

Käesolevast hooajast on uuendusena koostöös külaliikumisega Kodukant plaanis samaaegselt läbi viia eraldi Külakilb ühe küla või naaberkülade võistkondadele. Külakilb toimub vähemalt 12 võistkonna registreerumisel.

Eesti Maakilva sarjas saavad osaleda kõik Eesti vallad ja linnad, aga ka külad, linnaosad, alevid, alevikud ja asumid kas ühe või mitme võistkonnaga. Võistkonna iga liige peab elama või töötama (põhikohaga) antud omavalitsuse territooriumil; lisaks on lubatud üks mängija, kes ei vasta neile nõuetele. Võistkonna nimes võib omavalitsusele lisanduda ka mõne firma, klubi, seltsi vms nimi. Külakilva arvestuses võivad osaleda võistkonnad, mille liikmed on esindatava küla (või naaberkülade) elanikud. Võistkonna suuruseks on kuni 6 mängijat: neli põhi- ja kaks vahetusmängijat. Korraga on lauas 4 mängijat. Juhul, kui üks mängija on noor (sünniaeg 01.01.1997 või hilisem), siis võib võistkond mängida korraga viiekesi lauas. Neljakesi lauas mängivad võistkonnad võivad mängu jooksul teha ühe vahetuse.

Mälumängusarjas osavõtuks tuleb esitada registreerimisleht, milles on ära näidatud iga mängija ees- ja perekonnanimi ning elukoht (side antud omavalitsusega), noormängija puhul ka sünniaeg. Samuti tuleb ära märkida võistkonna esindaja(te) nimi ja kontaktandmed (sh. välkposti aadress).

Turniiriks on Eesti jaotatud viide regiooni: HARJU – Tallinn, Harjumaa ja Raplamaa; VIRU –Virumaad ja Järvamaa põhjaosa; UGANDI – Tartumaa, Põlvamaa, Valgamaa, Võrumaa ja Jõgevamaa; SAKALA – Pärnumaa, Viljandimaa ja Järvamaa lõunaosa; VÄINAMERE – Saaremaa, Hiiumaa, Läänemaa ja Pärnumaa (Varbla ja Koonga vald).

Sari algab kahe eelvooru mänguga, mis toimuvad kõigis regioonides üheaegselt – 11.novembril ja 2.detsembril 2017 algusega kell 12.00. I vooru toimumiskohad teatatakse veebilehel www.kilb.ee, teise vooru toimumiskohad lepitakse kokku hiljemalt esimese vooru toimumisajaks. Võistkondadel on õigus valida mõne teise regiooni mängupaik, kui see asub neile lähemal. Arvestust peetakse sel juhul ikkagi nende oma regioonis.

Mõlemas eelvooru mängus esitatakse 50 küsimust erinevaid eluvaldkondi puudutavatel teemadel. Mängu esimese poole temaatika on ajalugu, poliitika, loodus, geograafia ja majandus, teisel poolel teadus, tehnika, sport, kirjandus, kunst, teater, kino, muusika. Mõlemal poolel esineb ka varia-teemat, osa küsimusi on piltidel või helinditena. Küsimused antakse lauda kirjalikult viie kaupa, mõtlemisajaga 7 minutit. Külakilva rakendumisel on eelringides arvukalt eeldatavalt lihtsamaid küsimusi, sh valikvastustega või varasemates mängudes kasutatuid. Iga vastuse eest on võimalik saada (vastavalt täpsusele) 2, 1 või 0 punkti.

Paremusjärjestuse selgitamiseks liidetakse eelvoorudes iga võistkonna mõlema mängu punktid. Selgunud paremusjärjestuse alusel pääsevad 10 paremat üle Eesti (+10. koha jagajad) otse Superliiga finaali. Kohtadele 11 kuni 20 (+ kohajagajad) tulnud võistkonnad pääsevad Rahvaliiga A-finaali.

Eelringide põhjal 21. ja järgmistele kohtadele tulnud võistkonnad saavad jätkata Rahvaliiga B-finaalis, mis toimub 13. jaanuaril 2018 paralleelselt mitmes erinevas mängukohas (osalejad valivad ise koha). Esitatakse 50 küsimust. Paremaid autasustatakse diplomitega. RL B-finaaliga samaaegselt toimub ka Külakilva finaal. RL B-finaali kokkuvõttes 12 paremat võistkonda saavad õiguse osaleda Rahvaliiga A-finaalis. Kohajagamise puhul järjestatakse võistkonnad vastavalt eelvoorude tulemustele. Külakilva paremusjärjestuse määramiseks liidetakse eelvoorude ja finaali tulemused. Võitjat autasustatakse rändkarikaga, paremaid võistkondi medalite, diplomite ja auhindadega.

Rahvaliiga A-finaal toimub 10.veebruaril 2018. Osalevad eelringide kokkuvõttes kohtadele 11 kuni 20 tulnud võistkonnad ja 12 paremat RL B-finaali võistkonda. Esitatakse 50 küsimust. Rahvaliiga A-finaali võitja omandab rändkarika, paremaid võistkondi autasustatakse diplomite ja auhindadega. Kuus paremat võistkonda pääsevad Superliiga finaali. Kohtade jagamise puhul läheb arvesse eelvoorudes kogutud punktide arv.

Superliiga finaal 60 küsimusega toimub 10. märtsil 2018 kell 12.00. Osalevad eelringide 10 parimat (+ kohajagajad) ja kuus RL A-finaali parimat. Superliiga võitja omandab rändkarika „Maaraamat”, paremaid võistkondi autasustatakse medalite, diplomite ja auhindadega. Kohtade jagamise puhul läheb arvesse eelvoorudes kogutud punktide arv.

Osavõtutasu iga omavalitsuse esimesele võistkonnale on 80 eurot. Teise ja järgnevate võistkondade osalustasu on 40 €. Külakilva arvestuses osalejatele ja noortevõistkondadele, kelle kõik liikmed registreerimise hetkel on 25-aastased või nooremad, on osavõtutasuks 20 €. Ühes mängus osaleva võistkonna tasu on 20 €. Raha tuleb arve saamisel üle kanda või maksta hiljemalt teise mängu alguseks sularahas.

Eelregistreerimine vähemalt nädal enne esimest mängu kontaktisikute kaudu: Tenno Sivadi (tel. 5833 9668; antonseesaar@gmail.com); Tõnu Talve (5808 1699) või Koit Nook (peakohtunik, 513 4363, koit.nook@mail.ee). Eesti Maakilva toimkonnal on õigus teha juhendi korrektiive mänguvaidluste ja muude mängus tekkinud probleemide puhul.

Trackback from your site.