Eesti Maakilb. I eelvoor

Map Unavailable

L, 11. november 2017
12:00

erinevad kohad

Koit Nook, Tenno Sivadi

I eelvooru mängupaigad:
Harju – Keila kultuurikeskus (Keskväljak 12)
Viru – Ebavere Tervisespordikeskus
Sakala – Vändra kultuurimaja
Ugandi – Põlva Kool, algklasside maja (Mammaste, Koolimaja tee 1)
Läänemaa – Lihula Muusika- ja Kunstikool (Tallinna mnt. 25)
Saaremaa – Laadla Sotsiaalkeskus
Hiiiumaa – Hellamaa Perekeskus