Nr. Võistkonnad Kokku Koht 1 2 3 4 5 K 6 7 8 9 10 K 11 12 13 14 15 K 16 17 18 19 20 K 21 22 23 24 25 K 26 27 28 29 30 K 31 32 33 34 35 K 36 37 38 39 40 K 41 42 43 44 45 K 46 47 48 49 50 K Kokku Koht ÕVP
1 Põldpaju-Kärssin 36 4     2 2 2 6 2       2 4       2 2 4         0 0 2     2 2 6 2       2 4 2 2 2     6     2     2       2 2 4         0 0 36 4 90%
2 Koit-Tarvis 21 9         0 0 2         2         0 0     2     2 2       2 4         0 0         2 2 2         2 2 2 2   1 7   2       2 21 9 75%
3 Räli-Nurmla 31 8 1       2 3 2     2 2 6       2 2 4         0 0     2     2 2 2     2 6         2 2 2 2 2     6 1       1 2         0 0 31 8 82%
4 Tõnisson-Kaarma 33 6 1       2 3 2   2 2 2 8       2   2         0 0     2     2   2       2 2       2 4 2 2 2     6         2 2   2     2 4 33 6 92%
5 Song-Kreek 36 4 1       2 3 2 2   2 2 8       2 2 4         0 0     2     2     2     2         2 2 2 2 2     6 2 2     1 5   2     2 4 36 4 90%
6 Siil-Põldoja 55 2 1 2   2 2 7       2 2 4   2 2 2 2 8     2   2 4 2   2   2 6 2 2     2 6 2 2     2 6 2 2 2     6 2 2     2 6     2     2 55 2 98%
7 Habal-Narusk-Berg 56 1   2     2 4 2 2   2 2 8         2 2 2   2     4 2   2 2   6 2 2 0 2 2 8 2 2   2   6 2 2 2   2 8 2 2   2 2 8   2       2 56 1 97%
8 Hinno-Oljum 46 3     2     2 2     2 2 6 2   2   2 6         0 0 2   2   2 6 2 2     2 6 2 2 2     6 2 2 2     6 2       2 4   2 2     4 46 3 96%
9 Möller-Vohu 2 12 0         0 2         2         0 0         0 0         0 0         0 0         0 0         0 0         0 0         0 0 2 12 10%
10 Kask-Saar 33 6       2   2 2       2 4         0 0     2     2       2   2 2 2 2     6 2 2   2   6 2         2   2   2 1 5   2 2     4 33 6 92%
11 Raidmets- Altpuu 6 11 1         1         0 0         0 0         0 0         0 0 0         0     2     2 1         1   2       2         0 0 6 11 30%
12 Heinaste-Tammerand 19 10         0 0         0 0         0 0         1 1     2   2 4   2 2   2 6         0 0       2 2 4 1       1 2   2       2 19 10 63%
13   0 13           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0 0 13 0%
14   0 13         0           0           0           0           0           0           0           0           0           0 0 13 0%
15   0 13           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0 0 13 0%
16   0 13           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0 0 13 0%
17   0 13           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0 0 13 0%
18   0 13           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0 0 13 0%
19   0 13           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0 0 13 0%
20   0 13           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0 0 13 0%
21   0 13           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0 0 13 0%
22   0 13           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0 0 13 0%
23   0 13           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0 0 13 0%
24   0 13           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0 0 13 0%
  Kokku 374   5 4 4 6 12 31 18 4 2 12 16 52 2 2 4 10 12 30 2 0 8 0 3 13 10 0 14 6 10 40 12 14 6 2 12 46 12 10 6 4 10 42 17 12 14 2 4 49 12 12 2 6 15 47 0 14 6 0 4 24 374   76%
52% 87% 50% 22% 67% 77% 70% 82% 78% 40%