Nr. Võistkonnad Kokku Koht 1 2 3 4 5 K 6 7 8 9 10 K 11 12 13 14 15 K 16 17 18 19 20 K 21 22 23 24 25 K 26 27 28 29 30 K 31 32 33 34 35 K 36 37 38 39 40 K 41 42 43 44 45 K 46 47 48 49 50 K Kokku Koht ÕVP
3 Räli-Habal 28 1 2   2 2 2 8 2       2 4 2   2 2 2 8 2   2     4       2 2 4           0           0           0           0           0 28 1 100%
11 Oljum-Hinno 26 2       2 2 4   2 2     4   2 2 2 2 8 2   2     4   2   2 2 6           0           0           0           0           0 26 2 100%
5 Tõnisson-Kolt 22 3         2 2   2 2   2 6 2 2 2   2 8 0         0 2     2 2 6           0           0           0           0           0 22 3 92%
2 Põder -Vellamaa 20 4 1       2 3     2     2   2 2 2 2 8     2 1   3   2   2   4           0           0           0           0           0 20 4 91%
4 Männik-Naruskberg 18 5   2       2   2     2 4     2 2   4     2     2     2 2 2 6           0           0           0           0           0 18 5 100%
7 Leiten-Kasenurm 18 5   2 2     4   2       2   2   2   4 2   2 2   6       2   2           0           0           0           0           0 18 5 100%
8 Kask-Saar 18 5   2     2 4   2       2   2   2 2 6     2     2   2 2     4           0           0           0           0           0 18 5 100%
6 Kivimets -Song 16 8         2 2 2         2     2 2 2 6     2     2 2 2       4           0           0           0           0           0 16 8 100%
12 Kärssin-Põldpaju 10 9         2 2 0         0 0         0 2         2   2 2   2 6           0           0           0           0           0 10 9 71%
9 Tarvis-Särgava 8 10 0         0 0         0 2     2   4   2       2   2       2           0           0           0           0           0 8 10 67%
1 Kreek-Vahter 6 11       2   2 0         0         2 2 0         0       2   2           0           0           0           0           0 6 11 60%
10 Essmann-Lomp 2 12 0         0 0         0       2   2 0         0           0           0           0           0           0           0 2 12 25%
  Kokku 192   3 6 4 6 14 33 4 10 6 0 6 26 6 10 12 18 14 60 8 2 14 3 0 27 4 12 6 14 10 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 192   84%
83% 65% 150% 68% 115% 0% 0% 0% 0% 0%
Nr. Võistkonnad Kokku Koht 1 2 3 4 5 K 6 7 8 9 10 K 11 12 13 14 15 K 16 17 18 19 20 K 21 22 23 24 25 K 26 27 28 29 30 K 31 32 33 34 35 K 36 37 38 39 40 K 41 42 43 44 45 K 46 47 48 49 50 K Kokku Koht ÕVP
1 Habal 62 1 28         28 2 2 2 2   8 2     2 2 6 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2   8         2 2           0           0           0           0 62 2 172%
4 Hinno 56 2 26         26   2   2   4 2 2 2   2 8 2 2 2   2 8 2       2 4   2 2   2 6           0           0           0           0 56 3 175%
2 Räli 54 3 28         28 2   2 2 2 8 2 2     2 6   2 2   2 6 2       2 4         2 2           0           0           0           0 54 4 193%
5 Tõnisson 44 4 22         22 2 2       4 2 2   2 2 8 2 2     2 6 2       2 4 0         0           0           0           0           0 44 5 169%
3 Oljum 40 5 26         26 2     2 2 6 2         2     2     2 0         0   2 2     4           0           0           0           0 40 6 222%
8 Vellamaa 40 5 20         20 2     2   4 2         2 2   2   2 6   2       2 2     2 2 6           0           0           0           0 40 6 182%
9 Männik 40 5 18         18     2 2 2 6 2     2 2 6   2 2   2 6 2       2 4 0         0           0           0           0           0 40 6 154%
7 Põder 38 8 20         20   2   2 2 6 2 2       4   2 2   2 6     2     2 0         0           0           0           0           0 38 9 173%
16 Song 38 8 16         16 2   2 2   6       2 2 4   2 2     4 2     2   4 2     2   4           0           0           0           0 38 9 158%
15 Kivimets 36 10 16         16   2 2 2   6 2       2 4   2 2     4 2       2 4   2       2           0           0           0           0 36 ### 164%
10 Naruskberg 34 11 18         18     2 2   4   2       2 2 2 2     6 2         2         2 2           0           0           0           0 34 ### 189%
13 Kask 32 12 18         18       2   2 0         0 2 2 2     6         2 2 2 2       4           0           0           0           0 32 ### 178%
14 Saar 32 12 18         18     2 2   4       2   2     2     2       2   2 2 2       4           0           0           0           0 32 ### 200%
18 Põldpaju 28 14 10       10 2   2 2   6   2 2     4 2         2       2   2   2   2   4           0           0           0           0 28 11 140%
17 Kärssin 26 15 10         10 2       2 4   2 2     4 2   2     4 0         0   2   2   4           0           0           0           0 26 12 130%
6 Kolt 24 16 22         22 0         0 0         0 0         0 0         0   2       2           0           0           0           0 24 ### 200%
11 Leiten 24 16 18         18 0         0 2         2     2     2         2 2 0         0           0           0           0           0 24 ### 200%
12 Kasenurm 22 18 18         18 0         0     2   2 4 0         0 0         0 0         0           0           0           0           0 22 13 157%
19 Tarvis 14 19 8         8       2   2 0         0     2     2 0         0   2       2           0           0           0           0 14 ### 117%
21 Kreek 12 20 6         6 0         0 0         0     2     2       2   2       2   2           0           0           0           0 12 ### 100%
22 Vahter 10 21 6         6 0         0 2         2   2       2 0         0 0         0           0           0           0           0 10 19 83%
20 Särgava 8 22 8         8 0         0 0         0 0         0 0         0 0         0           0           0           0           0 8 20 67%
24 Essmann 8 22 2         2       2   2 0         0 0         0       2   2       2   2           0           0           0           0 8 20 67%
23 Lomp 4 24 2         2 0         0 0         0 0         0 0         0         2 2           0           0           0           0 4 ### 33%
  Kokku 726   # 0 0 0 0 384 16 10 16 30 10 82 22 14 8 10 16 70 16 22 32 2 14 86 16 4 4 12 14 50 8 18 4 12 12 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 726   151%
160% 34% 29% 36% 21% 23% 0% 0% 0% 0%