Nr Võistkond Kokku Koht 1 2 3 4 5 K 6 7 8 9 10 K2 11 12 13 14 15 K3 16 17 18 19 20 K4 21 22 23 24 25 K5 26 27 28 29 30 K6 31 32 33 34 35 K7 36 37 38 39 40 K8 41 42 43 44 45 K9 46 47 48 49 50 K10 51 52 53 54 55 K11 56 57 58 59 60 K12 61 62 63 64 65 K13 66 67 68 69 70 K14 71 72 73 74 75 K15 76 77 78 79 80 K16 81 82 83 84 85 K17 86 87 88 89 90 K18 91 92 93 94 95 K19 96 97 98 99 100 K20 101 102 103 104 105 K21 106 107 108 109 110 K22 111 112 113 114 115 K23 116 117 118 119 120 K24 121 122 123 124 125 K25 Kokku2 Koht2 Column69 Column70 Column71 Column72 Column73 Column74 Column75 Column76 Column77 Column78 Column79 Column80 Column81 Column82 Column83 Column84 Column85 Column86 Column87 Column88 Column89 Column90 Column91 Column92 Column93 Column94 Column95 Column96 Column97 Column98 Column99 Column100 Column101 Column102 Column103 Column104 Column105 Column106 Column107 Column108 Column109 Column110 Column111 Column112 Column113 Column114 Column115 Column116 Column117 Column118 Column119 Column120 Column121 Column122 Column123 Column124 Column125 Column126 Column127 Column128 Column129 Column130 Column131 Column132 Column133 Column134 Column135 Column136 Column137 Column138 Column139 Column140 Column141 Column142 Column143 Column144 Column145 Column146 Column147 Column148 Column149 Column150 Column151 Column152 Column153 Column154 Column155 Column156 Column157 Column158 Column159 Column160 Column161 Column162 Column163 Column164 Column165 Column166 Column167 Column168 Column169 Column170 Column171
1 Alar ja poisid 157 1 2   2   2 6   2 2 2 2 8     2     2 2 2 2   2 8 2 2 2   2 8 2 2 2     6 1 2 2     5 2   1 2 2 7 1 2   2 2 7 2 2 2 2 2 10   2 2 2   6 2   2   2 6   2     2 4 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 2 10   2 2 1 2 7 2 2 2 2 2 10 2   2     4 2 2 2   2 8   1 2 2   5       2 2 4     2   2 4 2   2 2   6   2   2 2 6           0 157 1
7 Väärispuupead 152 2   2     2 4 2 2 2   2 8     2 2 2 6 2 2       4 2 2 2   2 8   2 2 2   6     2     2 2   2 2   6   2 2 2   6 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2   8 2     2 2 6 2 2 2 2   8 2 2 2 2 2 10   2 2 2   6 2 2 2 1 2 9 2 2 2 1 2 9           0 2   2   2 6     2 2 2 6       2   2 2 2 2     6 2 2 2 2 2 10   2   2 2 6           0 152 2
5 Ruhnu karu 136 3 2 2 2   2 8 2 2   2 2 8     2 2   4 2 2 2   2 8 2 2 2     6   2   2   4         2 2 2   2 2 2 8 1 2     1 4 2 2 2   1 7   2 2 2 2 8 2 2     2 6 2     2   4 2   2 2 2 8 2     1   3   2 1 1 2 6 2 2   1 2 7 2   2     4 2 2 2   2 8   1 2 2   5   2       2   2 2     4     2   2 4 2 2   2 2 8           0 136 3
2 Räpina kihelkond 130 4 2 2 2     6 2 2 2   2 8   2 1   2 5   2 2     4 2 2     2 6   2 2 2   6 1   2 2   5 2 2     2 6 2 2     1 5     2   1 3   2 2 2   6 2 2 2   2 8 2     2   4 2 2 2 2 2 10   2 2 2 2 8   2 1 1 1 5 2   2 1 2 7       2   2 2   2   2 6 2   2     4 2         2   2 2     4 2   2     4 2 2   2   6           0 130 4
4 Parila Pluss 119 5 2 2 2   2 8   2 2   2 6     2     2 2 2     2 6   2       2   2 2     4 1   2     3 2   1 2 1 6 1     1 1 3   2 2   1 5   2 2 2 2 8 2 2     2 6 2   2 2   6 2 2   2 2 8   2 2   2 6   2 2 1 2 7 2 2 2 1 2 9           0 2   2   2 6     2     2           0   2 2     4     2     2 2 2 2 2 2 10           0 119 5
6 Pildimälu 114 6 2   2   2 6 2   2 2 2 8   2 2 2   6 2 2 1   1 6 2 2 2 2 2 10 2 2       4 1     2   3 2   1   2 5 1   2   2 5   2 2 2 2 8   2 2 2   6 2 2       4 1   2 2   5 2   2 2 2 8 2 1   1   4       2   2 2 2   2 2 8           0 2         2     2 2   4           0   2 2     4     2     2       2 2 4           0 114 6
9 Kevadhommik 89 7 2       2 4     2   2 4   2 2     4   2 2     4 2 2     2 6     2 2   4           0     1   1 2   2 2 2   6 2 2       4     2 2   4 2       2 4 2   2     4 2 2   2   6     2   2 4     1 1 1 3 2 2   2 2 8           0   2 2     4 2   2 2 2 8           0     2     2         2 2 2         2           0 89 7
10 Flamingo 77 8   2     2 4   2     2 4     2 2   4           0   2     2 4   2       2 1     2 2 5         1 1 1 2   1   4           0     2 2 2 6 2 2     2 6 1   2     3 2 2   2   6   2   1 2 5   2   1   3 2   2   2 6           0   2     2 4       2   2           0   2 2     4         2 2       2   2           0 77 8
3 Kuke talu 75 9     2   2 4   2 2 2 2 8     2     2   2       2   2       2   2   2   4 1         1 2       1 3     2 1 1 4   2       2   2 2 2   6         2 2           0       2   2   1 2   2 5   2   1   3 2         2 2         2 2       2 4     2     2           0   2       2 2   2 2 1 7   2 2 2   6           0 75 9
8 Pärnu 75 9     2   2 4   2 2   2 6     2     2 2 2       4   2     2 4     2 2 2 6           0       2 1 3 1     1   2 2   2     4       2 2 4 1         1           0           0 2     1 2 5   2 1 1 1 5 2     1 2 5 2         2 2       2 4           0 2         2     2     2     2   2 4   2   2 2 6           0 75 9
11 Räpina Mälumängu Selts 74 11 2       2 4 2 2 2   2 8           0 2 2       4   2     2 4   2       2