Eesti paarismängu meistrivõistlused        
2020 I Illar Tõnisson - Indrek Salis II Ove Põder - Tauno Vahter III Arko Olesk - Tiit Naarits
2019 I Illar Tõnisson - Indrek Salis II Alar Särgava - Igor Habal III Arko Olesk - Tiit Naarits
2018 I Illar Tõnisson - Indrek Salis II Ove Põder - Tauno Vahter III Kaarel Silmato - Matis Song
2017 I Illar Tõnisson - Indrek Salis II Arko Olesk - Tiit Naarits III Alar Särgava - Igor Habal
2016 I Alar Särgava - Igor Habal II Arko Olesk - Tiit Naarits III Jevgeni Nurmla - Mati Räli
2015 I Arko Olesk - Tiit Naarits II Alar Särgava - Igor Habal III Illar Tõnisson - Indrek Salis
2014 I Alar Särgava - Igor Habal II Arko Olesk - Tiit Naarits III Ove Põder - Tauno Vahter
2013 I Arko Olesk - Tiit Naarits II Alar Särgava - Igor Habal III Tõnu Talve - Markus Otsus
2012 I Arko Olesk - Tiit Naarits II Jevgeni Nurmla - Mati Räli III Alar Särgava - Igor Habal
2011 I Ove Põder - Tauno Vahter II Arko Olesk - Tiit Naarits III Indrek Salis - Alar Heinaste
2010 I Ove Põder - Tauno Vahter II Enn Kauber - Arvo Kreegipuu III Lembit Ainsoo - Andres Kund
2009 I Tiit Naarits - Heino Raivet II Ove Põder - Tauno Vahter III Margus Maiste - Tõnis Poom
2008 I Ove Põder - Tauno Vahter II Arko Olesk - Tiit Naarits II Margus Maiste - Tõnis Poom
2007 I Ove Põder - Tauno Vahter II Jevgeni Nurmla - Madis Replik III Jaan Allik - Andres Pulver
2006 I Jaan Allik - Andres Pulver II Ove Põder - Tauno Vahter III Heino Raivet - Erik Aru & Indrek Salis - Aare Olander
2005 I Indrek Salis - Aare Olander II Ove Põder - Tauno Vahter III Jaan Allik - Andres Pulver
2004 I Lembit Ainsoo - Andres Kund II Indrek Salis - Aare Olander III Indrek Birkan - Andres Allpere
2003 I Indrek Salis - Aare Olander II Jaan Loide - Vello Tõnso III Endel Soo - Urmas Hinno
2002 I Alar Särgava - Leino Pahtma II Lembit Ainsoo - Peeter-Erik Kubo III Eik Sagen - Rein Laumets
2001 I Alar Särgava - Leino Pahtma II Anne-Malle Hallik - Andres Kund III Jaan Allik - Ilmar Lumiste
2000 I Indrek Salis - Aare Olander II Alar Särgava - Ilmar Lumiste III Jaan Loide - Jüri Nessel
1999 I Indrek Salis - Aare Olander II Jaan Loide - Jüri Nessel III Leino Pahtma - Uno Ainsoo
1998 I Tõnis Sakk - Endel Soo II Indrek Salis - Aare Olander III Eik Sagen - Rein Laumets
1997 I Rein Laumets - Tõnu Loit II Madis Replik - Marek Ühtegi III Jevgeni Nurmla - Rene Reismaa
1996 I Indrek Salis - Aare Olander II Aare Sirel - Eik Sagen III Jaan Loide - Vello Tõnso
1995 I Tõnu Talve - Jaan Õunpuu II Koit Nook - Andres Kasesalu III Eik Sagen - Vello Tõnso
1994 I Rein Laumets - Tõnu Loit II Aare Sirel - Eik Sagen III Jaan Loide - Jüri Nessel
1993 I Alar Särgava - Aksor Koit II Koit Nook - Andres Kasesalu III Eik Sagen - Tõnis Sakk
1992 I Indrek Salis - Andres Kasesalu II Jaan Loide - Jüri Nessel III Peep Vahtrik - Heldur Rahuoja
1991 I Koit Nook - Andres Kasesalu II Alar Särgava - Vaike Lüütsepp III Vello Pihelgas - Mait Talts & Jaan Loide - Jüri Nessel
1990 I Jaan Loide - Jüri Nessel II Alar Särgava - Vaike Lüütsepp III Peeter-Erik Kubo - Enn Kauber & Rein Laumets - Tõnu Loit
1989 I Indrek Salis - Aare Olander II Tiit Kuningas - Aadu Kaar III Jaan Loide - Jüri Nessel
1988 I Aare Sirel - Anto Ili II Peeter-Erik Kubo - Enn Kauber III Jaan Loide - Jüri Nessel
1987 I Aare Sirel - Anto Ili II Jaan Loide - Jüri Nessel III Peeter-Erik Kubo - Enn Kauber
1986 I Aare Sirel - Anto Ili II Peeter-Erik Kubo - Enn Kauber III Jaan Loide - Jüri Nessel
1985 I Jaan Loide - Jüri Nessel II Aare Sirel - Anto Ili III Mati Elgas - Kuno Tõnismann
1984 I Aare Sirel - Anto Ili II Arvi Nikkarev - Peep Pärna III Lembit Ainsoo - Jaak Kukk
1983 I Aare Sirel - Anto Ili II Rein Pender - Jaan Jaagus III Jaan Loide - Jüri Nessel
1982 I Aare Sirel - Anto Ili II Enno Pero - Ode Lerg III Kaljo Talvi - Mart Kiisk