Eesti Maakilb. I eelvoor Eesti Maakilb

I eelvooru mängupaigad:
Harju - Keila kultuurikeskus (Keskväljak 12)
Viru - Ebavere Tervisespordikeskus
Sakala - Vändra kultuurimaja
Ugandi - Põlva Kool, algklasside maja (Mammaste, Koolimaja tee 1)
Läänemaa - Lihula Muusika- ja Kunstikool (Tallinna mnt. 25)
Saaremaa - Laadla Sotsiaalkeskus
Hiiiumaa - Hellamaa Perekeskus

11. november 2017

12:00

Koit Nook, Tenno Sivadi
erinevad kohad