Eesti Maakilb. I eelvoor Eesti Maakilb

II eelvooru mängupaigad:
Harju - Saue Gümnaasium
Viru - ...
Sakala - Kõpu mõis
Ugandi - Rõngu rahvamaja
Läänemaa - Lihula
Saaremaa - Laadla
Hiiiumaa - Hellamaa

12. november 2016

12:00

Koit Nook
erinevad kohad