Eesti Maakilb. II eelvoor Eesti Maakilb

II eelvooru mängupaigad:

Hellamaa, Kiviõli, Laadla, Lihula, Puka, Tallinn-Nõmme (Hiiu pubi Pärnu mnt. 325), Vändra