Arhiivi viktoriinid

29. oktoober 2014

31.oktoobril on Tartus Vanemuise 19 kirjandusviktoriin. Seekordne
keskendub kahele ettevõtmisele, mis toimuvad novembrikuises Tartus:
festival Hullunud Tartu ning Luuleprõmmu Euroopa Meistrivõistlused.
Suurele osale küsimustest leiab otsesema või kaudsema vastuse leheküljelt
www.tartuslam.ee

Arhiivis on toimumas veel teistelegi valdkondadele keskenduvaid viktoriine.

Info: Jaan Malin.