Eesti Maakilb - XX hooaeg

29. oktoober 2018

MTÜ Eesti Mälumänguliit korraldab hooajal 2018/2019 20. korda üle-eestilise omavalitsustevahelise mälumängu Eesti Maakilb. Ürituse eesmärgiks on vaba aja huvitavam sisustamine ja omavaheline mõõduvõtt, kus laiemal huviliste ringil on võimalus oma teadmisi ja loogilist mõtlemist võrrelda nii naabrite kui kaugemalt pärit kilvahuvilistega. Sarja lõppedes selguvad  hobi-tasemel harrastajatele mõeldud Rahvaliiga ja meistritele suunatud Superliiga edukamad. Kuna sarja eelringi mängud toimuvad regioonides, siis sõidukaugused on võimalikult lühikesed. Võimalusel võib regiooni piires tekkida veel ka mõni alagrupp, mis vähendaks sõidukaugusi veelgi (näiteks toimuvad eraldi Lääne-, Saare- ja Hiiumaa alagrupi mängud, kuid arvestust peetakse kogu regiooni kohta).

Eesti Maakilva sarjas saavad osaleda kõik Eesti vallad ja linnad, aga ka külad, linnaosad, alevid, alevikud ja asumid kas ühe või mitme võistkonnaga. Võistkonna iga liige peab elama antud omavalitsuse territooriumil; lisaks on lubatud üks mängija, kes ei vasta nõudele. Võistkonna nimes võib omavalitsusele lisanduda ka mõne firma, klubi, seltsi vms nimi. Samaaegselt ja samas kohas eelringidega viiakse läbi eraldi Külakilb. Külakilva arvestuses võivad osaleda võistkonnad, mille liikmed on esindatava küla (või naaberkülade) elanikud. Võistkonna suuruseks on kuni 6 mängijat: neli põhi- ja kaks vahetusmängijat. Korraga on lauas 4 mängijat. Juhul, kui üks mängija on noor (sünniaeg 01.01.1998 või hilisem), siis võib võistkond mängida korraga viiekesi lauas. Neljakesi lauas mängivad võistkonnad võivad mängu jooksul teha ühe vahetuse.

Mälumängusarjas osavõtuks tuleb esitada registreerimisleht, milles on ära näidatud iga mängija ees- ja perekonnanimi ning elukoht, noormängija puhul ka sünniaeg. Samuti tuleb ära märkida võistkonna esindaja(te) nimi ja kontaktandmed (sh. välkposti aadress).

Turniiriks on Eesti jaotatud viide regiooni: HARJU – Tallinn, Harjumaa ja Raplamaa; VIRU –Virumaad ja Järvamaa põhjaosa; UGANDI – Tartumaa, Põlvamaa, Valgamaa, Võrumaa ja Jõgevamaa; SAKALA – Pärnumaa, Viljandimaa ja Järvamaa lõunaosa; VÄINAMERE – Saaremaa, Hiiumaa, Läänemaa ja Pärnumaa (Lääneranna vald).

Sari algab kahe eelvooru mänguga, mis toimuvad kõigis regioonides üheaegselt – 17.novembril ja 15.detsembril 2018 algusega kell 12.00. I vooru toimumiskohad on: Harju – Keila Tervisekeskus, Viru - Ebavere spordikeskus, Ugandi - Räpina Rahvamaja, Sakala - Vändra Kultuurimaja, Saaremaa – Laadla sotsiaalmaja, Hiiumaa – Hellamaa külakeskus, Läänemaa - Lihula Muusika- ja Kunstikool. Teise vooru toimumiskohad lepitakse kokku hiljemalt esimese vooru toimumisajaks ja teatatakse veebilehel www.kilb.ee. Võistkondadel on õigus valida mõne teise regiooni mängupaik, kui see asub neile lähemal. Arvestust peetakse sel juhul ikkagi nende oma regioonis.

Mõlemas eelvooru mängus esitatakse 50 küsimust erinevaid eluvaldkondi puudutavatel teemadel. Mängu esimese poole temaatika on ajalugu, poliitika, loodus, geograafia ja majandus, teisel poolel teadus, tehnika, sport, kirjandus, kunst, teater, kino, muusika. Mõlemal poolel esineb ka varia-teemat, osa küsimusi on piltidel või helinditena. Küsimused antakse lauda kirjalikult viie kaupa, mõtlemisajaga 7 minutit. Iga vastuse eest on võimalik saada (vastavalt täpsusele) 2, 1 või 0 punkti.

Paremusjärjestuse selgitamiseks liidetakse eelvoorudes iga võistkonna mõlema mängu punktid. Selgunud paremusjärjestuse alusel pääsevad 10 paremat üle Eesti (+10. koha jagajad) otse Superliiga finaali. Kohtadele 11 kuni 20 (+ kohajagajad) tulnud võistkonnad pääsevad Rahvaliiga A-finaali.

Eelringide põhjal 21. ja järgmistele kohtadele tulnud võistkonnad saavad jätkata Rahvaliiga B-finaalis, mis toimub 19. jaanuaril 2019 paralleelselt mitmes erinevas mängukohas (osalejad valivad ise koha). Esitatakse 50 küsimust. Paremaid autasustatakse diplomitega. RL B-finaali kokkuvõttes 10 paremat võistkonda saavad õiguse osaleda Rahvaliiga A-finaalis. Kohajagamise puhul järjestatakse võistkonnad vastavalt eelvoorude tulemustele. Võitjat autasustatakse rändkarikaga, paremaid võistkondi medalite, diplomite ja auhindadega.

Rahvaliiga A-finaal toimub 16.veebruaril 2019 Osalevad eelringide kokkuvõttes kohtadele 11 kuni 20 tulnud võistkonnad ja 10 paremat RL B-finaali võistkonda. RL A-finaaliga samaaegselt toimub ka Külakilva finaal, kuhu pääseb vähemalt kolm võistkonda. Esitatakse 50 küsimust. Rahvaliiga A-finaali paremaid võistkondi autasustatakse diplomite ja auhindadega. Kaheksa paremat võistkonda (+ 8. koha jagajad) pääsevad Superliiga finaali.

Superliiga finaal 60 küsimusega toimub 9. märtsil 2019 kell 12.00. Osalevad eelringide 10 parimat (+ kohajagajad) ja kaheksa RL A-finaali parimat. Superliiga võitja omandab rändkarika „Maaraamat”, paremaid võistkondi autasustatakse medalite, diplomite ja auhindadega. Kohtade jagamise puhul läheb arvesse eelvoorudes kogutud punktide arv.

Superliiga finaal 60 küsimusega toimub 10. märtsil 2018 kell 12.00. Osalevad eelringide 10 parimat (+ kohajagajad) ja kuus RL A-finaali parimat. Superliiga võitja omandab rändkarika „Maaraamat”, paremaid võistkondi autasustatakse medalite, diplomite ja auhindadega. Kohtade jagamise puhul läheb arvesse eelvoorudes kogutud punktide arv.

Osavõtutasu iga omavalitsuse esimesele võistkonnale on 80 eurot. Teise ja järgnevate võistkondade osalustasu on 60€. Külakilva arvestuses osalejatele ja noortevõistkondadele, kelle kõik liikmed registreerimise hetkel on 25-aastased või nooremad, on osavõtutasuks 30€. Ühes mängus osaleva võistkonna tasu on 20€. Raha tuleb arve saamisel üle kanda või maksta hiljemalt teise mängu alguseks sularahas.

Eelregistreerimine vähemalt nädal enne esimest mängu kontaktisikute kaudu: Tenno Sivadi (tel. 5833 9668; antonseesaar@gmail.com); Tõnu Talve (5808 1699) või Koit Nook (peakohtunik, 513 4363, koit.nook@mail.ee).
Eesti Maakilva toimkonnal on õigus teha juhendi korrektiive mänguvaidluste ja muude mängus tekkinud probleemide puhul.

MTÜ Eesti Mälumänguliit loodab kohtuda kõikide ärksamate KOV-ide ja külade esindustega ning soovib neile edu!

NB! Nutiseadmete kasutamine mälumängus on keelatud.