Eesti Maakilb. II eelvoor Eesti Maakilb

II eelvooru mängupaigad:
Harju - Saue Gümnaasium
Viru - Mäetaguse
Sakala - Kõpu mõis
Ugandi - Rõngu rahvamaja
Läänemaa - Lihula
Saaremaa - Laadla
Hiiiumaa - Hellamaa

3. detsember 2016

12:00

Koit Nook
erinevad kohad